Lågans anteckningar från nätverksträffen

 

Lågans anteckningar från nätverksträffen 18-19 november 2014

141118 – Karlstad

Lågan har publicerat anteckningar från Hållbart byggandets nätverksträff i november. Läs mer (extern länk)…