Hållbar stadsutveckling – strategiska planeringsprocesser

Hamnen i är en viktig del av stadskärnan i sjöstaden Arvika som vi vill kunna ta hand om och använda på ett genomtänkt sätt. Därför har kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för hur hamnområdet ska utvecklas.
Visionen i FÖP:en är att hamnområdet ska göra Arvika mer attraktivt genom att erbjuda nya möjligheter näringsliv, kultur, föreningar – liksom för alla arvikabor.
Nu bjuder det gränsöverskridande InterReg-projektet ecoINSIDE2, Arvika kommun och föreningen Hållbart Byggande i Värmland in till ett kunskapsgivande och nätverksskapande seminarium den 23 juni 2021, läs mer…

Seminariet spelades in och kan ses i efterhand:

Seminarium del 1

Seminarium del 2

Seminarium del 3