Hållbart byggande Värmland har bildat förening

 

Hållbart byggande Värmland har bildat förening

150601 – Karlstad

Delar av den nykonstituerade styrelsen; Mikael Rosén, Lars Andersson, Lars Yngvesson, Malin Olin, Fredrik Holm och Per Andersson. Lisa Falkenström saknas.
Foto: Maria Fallström/MaFalls

Inom hållbart byggande kan mycket rymmas – alltifrån att bygga nya, riktigt energieffektiva och kemikaliesäkra hus till att renovera befintliga byggnader på ett varsamt sätt – med hänsyn till så- väl miljö som boendeekonomi. Här kan också läggas frågor om hur vi utformar framtidens samhällen så att de på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling. 

Som grupp har nätverket varit aktivt sedan 2010. En av nätverkets mest utåtriktade aktiviteter under 2013 och 2014 har varit utmärkelsen Grundstenen, som delats ut vid två tillfällen till byggprojekt som en särskild jury funnit särskilt angelägna att uppmärksamma. Nätverket har delvis varit finansierat via det nationella programmet Lågan och via Interreg-projektet FEM.

Nu är det dags att gå vidare. Nätverket vill växa och formalisera ambitionerna genom att bilda Föreningen Hållbart byggande i Värmland. Vi ser framför oss en ideell förening där såväl privatpersoner som myndigheter, organisationer och företag kan ansluta sig. 

Föreningens första styrelse består av:

Ordförande Fredrik Holm, Holm Information AB, vice ordförande är ej namngiven, sekreterare Malin Olin, Karlstads universitet, kassör Mikael Rosén, SP samt Lisa Falkenström, Skanska, Lars Andersson, Fastighetsägarna, Lars Yngvesson, Sweco och Per Andersson, Bengt Dahlgren AB.

Frågor som rör föreningen, vänligen kontakta Fredrik Holm: ordforande@hbvarmland.se