Hagaborgsskolan hållbar vinnare

 

Hagaborgsskolan hållbar vinnare

2014-11-19 Karlstad

Hagaborgsskolan fick idag Grundstenen, priset för hållbart byggande i Värmland. Karlstads kommun har med Hagaborgsskolan arbetat aktivt för att skapa en mycket god innemiljö och komfort för skolbarnen i en miljöbyggnad.

Priset delas ut för andra året av Nätverket för hållbart byggande i Värmland. Nätverket har bildats för att öka hållbart byggande i Värmland och priset har samma syfte. Nominerade till Grundstenen var också två andra nybyggda lågenergiskolor, Alsters förskola i Karlstads kommun och Hasselbols förskola i Sunne kommun.

– Energimässigt är skolbyggnaderna ganska lika. säger Malin Olin, Karlstads universitet, som är ordförande i juryn. Det är framförallt arbetet med innemiljön och valet av sunda material som gör att Hagaborgsskolan sticker ut.

– Det här är ett resultat av flera års enträget arbete, säger Pernilla Kortzon projektledare för bygget av Hagaborgsskolan. Vi har arbetat med att öka miljökraven i våra entreprenader och detta är ett resultat av det arbetet.

Malin Olin och tre andra ingår i juryn. De har gjort sitt val av vinnare efter att ha gått igenom skriftliga motiveringar och besökt alla tre skolorna. Hagaborgsskolan är en nybyggd skola för barn upp till årskurs tre. Den invigdes 2013 och är byggd med hållbarhet och barnet i centrum.

– Det känns särskilt bra att man satsar på en god miljö för barnen, säger Malin Olin.

Det är mycket fokus på att bygga energieffektivt och där visar inte minst de tre nominerade skolorna att det arbetet också har kommit långt. Med årets vinnare hoppas juryn att Hagaborsskolan kan visa att hållbart byggande handlar om mer än energieffektivitet.

– Hagaborgsskolan är byggd med sunda material, något som jag hoppas kommer allt mer framöver, säger Malin Olin.

Fakta – juryns motivering

Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen.

Alla tre nominerade är goda exempel på beställarinitiativ och väl värda årets pris.

Flera goda exempel har visat att energiprestanda i nivå med passivhus är fullt realiserbara för nya skolbyggnader. Nästa steg i utvecklingen är att vässa energiprestanda ytterligare och att väga in fler aspekter av hållbart byggande. Vi vill därför särskilt uppmärksamma Hagaborgsskolan som utöver goda energiprestanda även skapat en mycket god innemiljö. Man har aktivt arbetat med frågor som berör komfort och val av byggnadsmaterial. Vi hoppas att det lyckade resultatet motiverar till fler projekt med samma ambitionsnivå.