Grundstenen-vinnare 2019: BRF Tuggelite!

2019 11 15 15.57.11

Grattis 35årsjubilerande ekobyn Tuggelite i Karlstad, vinnare till 2019 års pris av Grundstenen!

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen.

– Vi i föreningen vill visa på hur viktigt vi tycker att det är att bygga hållbart, säger Per Andersson, ordförande i föreningen och därför instiftade vi priset Grundstenen.

Vinnare är 35-årsjubilaren BRF Tuggelite

2019 11 15 13.05.09

Nu i november har det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2 tillsammans med föreningen Hållbart byggande i Värmland under en priscermoni utsett bostadsrättsföreningen Tuggelite på Skåreberget i Karlstad till 2019 års vinnare och motivering lyder:

”Drömmen om ett resurs- och energisnålt boende och gemenskap med likasinnade gjorde att en grupp miljövänner år 1984 startade Sveriges första ekoby, Tuggelite utanför Karlstad. Passivhustekniken bygger på enkla, gedigna kunskaper om byggnader och energisystem som varit väl kända i långa tider. Föreningen hade insikten att effektiv energianvändning inte är en kvalitet i sig, utan något man bygger ihop med en rad andra kvaliteter. Brf Tuggelite blev smarta, välgjorda och effektiva hus som under 35 år har skänkt välbefinnande till ägarna och som visat på ett unikt föregångsexempel vars energiprestanda och andra kvaliteter står sig än idag! Att Tuggelite redan när det byggdes var nationellt sett unikt och att det fortfarande är en mer hållbar lösning än mycket av det som byggs med ”hållbarhetsstämpel” idag.

Filmsekvens, länk till YouTube…

Tuggelite representerar ett ’bottom-up’ initiativ där människor tog ett aktivt ansvar för såväl miljö som social samvaro. Erfarenheterna från Tuggelite visar också att miljöarbetet utgör såväl ett individuellt som ett kollektivt ansvar. 

Då projektet visar hur en liten grupp kan komma långt i anpassningen mot ett hållbart samhälle är det självklart att BRF Tuggelite är årets vinnare av priset Grundstenen 2019!”

– Att ett 35 år gammalt miljöprojekt fortfarande ligger i täten för hållbart byggande fantastiskt, så valet var inte svårt i år, säger Per Andersson, ordförande i föreningen Hållbart byggande i Värmland.

Priset Grundstenen har anor från 1200-talet

2019 11 15 11.55.30

Själva priset bygger på värmländsk byggtradition och består av två delar. Dels en bit slaggsten hämtad från material som använts i torpet Tobaksåsen strax utanför Borgvik i Värmland. Ursprunget till stenen är de restprodukter som uppstod vid järntillverkningen vid Borgviks Bruk omkring år 1850 och som formades till byggnadsblock. Dels en träplatta som är ett snitt av en originalstock från Gamla stallet vid Värmlands Säbys gård. Det är en restprodukt från en omfattande restaurering av stallets stomme och tak för några år sedan. Gården har en anrik historia och finns omnämnd i skriftliga källor redan år 1216.

– Att bygga energisnålt är jätteviktigt, säger Malin Olin, men lika viktigt är att ha fokus på materialvalet. Likaså gäller vårt val av pris. Notera att det inte limmats ihop av hållbara skäl!

2019 11 15 09.40.59

Fakta BRF Tuggelite

I november är det 35 år sedan de första bostadsrättshavarna flyttade in i sina nya bostäder i Tuggeliteområdet i Karlstad. I åtta av de sexton lägenheterna bor samma personer kvar som de som ursprungligen flyttade in.
Området skapades av de boende med ambitionen att skapa resurssnål bebyggelse i social gemenskap. Stort fokus fanns också på energifrågor och husen har tekniska egenskaper som gör att behoven av köpt energi ligger i samma nivå som den som krävs för nu aktuella så kallade ”nollenergihus”. Under 1980-talet var området öppet för många studiebesök och fick benämningen ”den första moderna ekobyn” i landet. Några kinesiska besökare benämnde bebyggelsen ”blomman i Europa”.