Föreningen nu är nybliven medlem i nätverket CC Build!

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn

-Det är med glädje som jag kan meddela att styrelsen i Hållbart Byggande Värmland beslutat att ansluta föreningen till kunskaps nätverket CC Build, säger Per Andersson, ordförande i föreningen. I och med detta kommer vi ha möjlighet att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder inom cirkulär ekonomi, ett arbete som påbörjades under ecoINSIDE projektet och som är oerhört viktigt för omställningen i bygg- och fastighetsbranschen!

I samband med inträdet i CC Build inleder vi ett samarbete med Karlstads kommun som kommer testköra de digitala återbruksmodulerna i CC Build i Sola Byggreturs verksamhet.

CCBuild utvecklas i bred samverkan under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs mer på www.ccbuild.se