Externa länkar

Byggdialog Dalarna
www.byggdialogdalarna.se

Byggprocessmätning
www.byggprocessmatning.se 

Energibyggare
www.energibyggare.se  

Energikontoret, Region Värmland 
www.regionvarmland.se

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se 

Fastighetsägarnas utvecklingsfond
www.fastighetsagarna.se 

Hållbart byggande i syd
www.hbsyd.se 

Hållplatsen – inspiration och katalysator till hållbar stadsutveckling
www.hallplatsen.nu

Länsstyrelsen Värmland
www.lansstyrelsen.se

Lågan – för energieffektiva byggnader
www.laganbygg.se 

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat
www.hallbarahus.se

Produktkollen
www.produktkollen.se 

Sveriges träbyggnadskansli
www.trabyggnadskansliet.se 

Sweden Green Building Council
www.sgbc.se

Tretorget
www.tretorget.no