Webinarium – Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt

Den 23 november anordnarna deltagarna LÅGAN projektet Goda exempel på energiuppföljning för ökad kompetensuppbyggnad ett gemensamt webbinarium.

Dagen kommer inledas med två intressanta föredrag.

  • Information om pågående arbete på Regeringskansliet rörande energianvändning i byggnader kopplat till direktiven om Energieffektivisering (EED) samt Energiprestanda i byggnader (EPBD). – Sandra Lennander Kansliråd på Klimat- och näringslivsdepartementet
  • Hur kan fastighetsägarna bidra till den regionala och nationella färdplanen? Ett exempel från Dalarna  – Malin Karlsson, Högskolan Dalarna

Sedan kommer vi få ta del av presentationer från några av de energieffektiviseringsprojekt som följts upp. Dagen avslutas med en gemensam diskussion om behov av att stärka kompetens och kunskap regionalt.

Till anmälan av webinariet…

Datum

2023-11-23
Expired!

Tid

08:15 - 10:30

Platser

Digitalt

Arrangör

Organizer Name