Datum

2022-05-19 - 20
Expired!

Tid

08:30 - 16:30

Utbildning: Fuktsäkert Byggande (ByggaF)

Idag läggs alltför mycket pengar på att åtgärda skador i befintliga och nyproducerade byggnader. Kostnader och skador som inte skulle behöva förekomma om högre kunskap om riskerna fanns. Nu erbjuder vi en utbildning med fokus på att stärka kunskapen och medvetenheten i alla led för ett fuktsäkrare fastighetsbestånd. Kursen tar upp de vanligaste förekommande misstagen och fallgroparna samt ger praktiska råd och tips för att hamna rätt med projektet redan från start – från det inledande planeringsarbetet, genom hela produktionen och vidare in i förvaltningsskedet. Fuktsäkert byggande från projektering till förvaltning är en utbildning som ger dig kunskap att aktivt bidra till friska hus. Utbildningen innehåller förutom föreläsningar även praktiska grupparbeten och diskussioner.

Du lär dig

* Fuktsäkert byggande från projektering till förvaltning
* Aktuella fuktfrågor i kombination med energikrav och inomhusmiljö
* Vinsten av att göra rätt från början

Innehåll

 • Grundläggande fuktteori
 • Materiallära
 • Fuktskador
 • Fuktsäkerhetsprojektering (Bygga F)
 • Ritningsgranskning
 • Regler och krav
 • Branschstandarder
 • Miljöcertifieringar
 • Fuktsäker produktion
 • Materialhantering
 • Mätningar och verifieringar
 • Fuktronder
 • Förvaltningsaspekter

Målgrupp

Projektörer (arkitekt, konstruktör, VVS), kontrollansvariga (KA), projekteringsledare, byggledare, byggherrar, husleverantörer, platschefer, arbetsledare, förvaltare och fastighetsägare.

Förkunskaper

Grundläggande byggnadsteknisk kunskap.

Utbildningen är exklusiv för våra medlemmar! Är du inte medlem? Ansök om medlemskap

Pris: 11900 kr för två dagars utbildning inkl. lunch och fika (priset gäller medlemmar i föreningen).

Frågor och anmälan:
Per Andersson: Per.andersson@sustainacon.se eller 070-278 94 52