Seminarium om Renoveringsstödet, del 2

Nu följer vi upp seminariet vi höll den 23 september med ytterligare ett om renoveringsstödet:

Som en del av A Renovation Wave for Europé (Renoveringsvågen) har Regeringen beslutat om ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet planeras att kunna ansökas ifrån den 1 oktober.

På seminariet berättar LÅGAN om vad stödet kan innebära och vilken ny information som framkommit sen senast. Där efter hålls en allmän diskussion om hur stödet kan användas på bästa sätt där du kan ställa frågor.

Anmälan
Seminariet är öppet för deltagare i projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag samt personer anknutna till Lågans regionala nätverk. Till anmälningsformulär…

Länk skickas ut till personer som anmält sig via formuläret den 22 november.

Varmt välkommen till seminariet!

Datum

2021-11-23
Expired!

Tid

13:00 - 14:00