Renovering med hjälp av regional samverkan och Totalmetodiken

Välkommen till workshop och följegruppsmöte:

Renovering med hjälp av regional samverkan och Totalmetodiken

Syftet med mötet är att informera om pågående energi- och miljöinventeringar och planerade renoveringar av Molkoms Folkhögskola där aktörerna bakom denna inbjudan samverkar inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att:

  • få till stånd energieffektivisering i samband med renovering
  • öka kunskapen om fördelar och tillvägagångssätt vid renovering hos lokala aktörer
  • ökad samverkan lokalt och regionalt
  • stärka och utvidga små och medelstora entreprenörers tjänsteutbud

Program:
13.00 Presentation av LÅGAN, Hållbart Byggande Värmland och om utvecklingsprojektet Energirenovering SME
Per Andersson, Hållbart Byggande Värmland / Sustainacon Sweden AB

13.20 Introduktion till totalmetodiken som fokuserar på åtgärdspaket för att uppnå lönsamhet och energieffektivitet vid renoveringar
Per Andersson, Hållbart Byggande Värmland / Sustainacon Sweden AB

13.45 Presentation av Region Värmlands pilotprojekt på Molkoms Folkhögskola

  • Pågående inventeringar och utredningar
  • Utmaningar och möjligheter
  • Kommande renoveringar

Charlotte Kullander Hedbom, Region Värmland

14.30 Öppen dialog och frågestund, inbjudan till kommande följegruppsmöte

15.00 Avslutning

Begränsat antal platser, anmälan senast 2021-06-18 till: per.andersson@sustainacon.se

Plats (enbart för anställda på Region Värmland): Hus 60, Lokal Morbrors ådra
Digitalt möte för övriga: TEAMS-länk (kommer)

Ett LÅGAN-arrangemang i samverkan med Region Värmland, finansierad av Energimyndigheten och ERUF.

Datum

2021-06-21
Expired!

Tid

13:00 - 15:00
Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Arrangör

Föreningen Hållbart byggande i Värmland
E-post
ordforande@hbvarmland.se

Lämna ett svar