Renovering med hjälp av regional samverkan och Totalmetodiken, nr 2

Välkommen till workshop och följegruppsmöte:

Renovering med hjälp av regional samverkan och Totalmetodiken

Syftet med följegruppsmöte nr 2 är att informera om pågående energi- och miljöinventeringar och planerade renoveringar av Molkoms Folkhögskola där aktörerna bakom denna inbjudan samverkar inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att:

  • få till stånd energieffektivisering i samband med renovering
  • öka kunskapen om fördelar och tillvägagångssätt vid renovering hos lokala aktörer
  • ökad samverkan lokalt och regionalt
  • stärka och utvidga små och medelstora entreprenörers tjänsteutbud

Begränsat antal platser, anmälan till: per.andersson@sustainacon.se

Digitalt möte: TEAMS-länk (kommer)

Ett LÅGAN-arrangemang i samverkan med Region Värmland, finansierad av Energimyndigheten och ERUF.

Datum

2021-12-17
Expired!

Tid

10:00 - 12:00
Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Arrangör

Föreningen Hållbart byggande i Värmland
E-post
ordforande@hbvarmland.se

Lämna ett svar