Miljöbyggnad iDrift baskurs

Hållbart Byggande Värmland arrangerar i samverkan med Sweden Green Building Council (SGBC) en baskurs i Miljöbyggnad, Sveriges populäraste certifieringssystem för byggnader.

Workshopen är öppen för alla med intresse för befintliga fastigheter och miljö och hållbarhetscertifieringar, men exklusiv för våra medlemmar!

Kursbeskrivning

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. På detta frukostmöte får du en översiktlig introduktion till systemet och hur man kan använda det i sina befintliga fastigheter, men också om dess koppling till systemet Miljöbyggnad 3.2 – för nya byggnader.

Sweden Green Building Council tog hösten 2017 beslut om att ett certifieringssystem för byggnader i drift skulle utvecklas inom ramen för Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader – Miljöbyggnad. Certifieringen fick namnet Miljöbyggnad iDrift. Miljöbyggnad iDrift bidrar till en förbättrad miljöprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning.

Certifieringen ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder. Miljöbyggnad iDrift är möjligt att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation och ägandetyp.

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden:

  • Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.
  • Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
  • Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
  • Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
  • Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Mer info om systemet: www.sgbc.se

Pris: Kostnadsfritt

Anmälan: Anmälan senast 27 mars till per.andersson@sustainacon.se

Plats: Zakrisdalsvägen 24, Karlstad (samling utanför Hälsokällan Zakrisdals entré)

Datum

2022-03-31
Expired!

Tid

07:30 - 09:00

Platser

Sustainacon Swedens lokaler
Zakrisdalsvägen 24, Karlstad