Hur styr standardisering, miljöcertifieringar och EU-krav mot cirkulärt byggande och förvaltning?

Välkommen till en nätverksträff där vi får kunskap kring standardiseringsarbete inom cirkulär ekonomi, samt kravställning och styrning mot cirkularitet inom både miljöcertifieringar, CSRD, EU:s taxonomi och Byggproduktförordningen.

På agendan:

  • CSRD och EU-taxonomin – hantera utmaningar och ta tillvara på möjligheter
  • Hållbarhetsredovisning i praktiken – exempel från Castellum
  • Standardiseringsarbete inom cirkulär ekonomi i byggsektorn
  • Styrning mot cirkulär ekonomi i Byggproduktförordningen
  • Certifering enligt Miljöbyggnad och NollCo2 – exempel från projektet ACE i Skellefteå

 

För mer information och anmälan, besök www.ccbuild.se

För anmälan, besök www.ivl.se

Datum

2024-03-19
Expired!

Tid

13:00 - 15:00

Platser

Digitalt