Datum

2024-05-29
Expired!

Tid

13:00 - 15:00

Hur kan vi minska energibehovet och klimatpåverkan från byggnation?

Inom LÅGANs fördjupningsområde Byggprocesser och resurseffektiv byggarbetsplats bjuds nu in till ett webbinarium med en efterföljande workshop för diskussion kring hur vi ska minska energibehovet och klimatpåverkan från byggnation.

Webbinariumet och workshoppen är öppet för samtliga aktörer, men riktar sig främst till byggentreprenörer, men även beställare och syftar till att identifiera aktuella frågeställningar, behov av kunskapsuppbyggnad och kommande förstudieinsatser hos målgruppen.

Talare:

Peter Berg, Innovatum Science Park
Björn Ravemark, Helsingborgshem
Ludvig Dahlqvist, NCC
Andreas Wall, Volvo Construction Equipment

Under workshoppen kommer vi kommer att diskutera:

Hur minskar vi energibehovet och klimatpåverkan vid byggnation?
Vilka kravställningar behövs från beställaren för att bidra till en minskad klimatpåverkan från byggnation?
Vilka möjligheter och utmaningar finns med elektrifiering av byggarbetsplatsen?
Vilka insatser hade ni önskat LÅGAN hade fokuserat på för att bidra till en minskad klimatpåverkan från byggnation?

För mer information och anmälan…