Hållbar stadsutveckling – strategiska planeringsprocesser

Arvika kommun, det gränsöverskridande InterReg-projektet ecoINSIDE2 och föreningen Hållbart Byggande Värmland bjuder in till ett kunskapsgivande och nätverksskapande seminarium:

Hållbar stadsutveckling – strategiska planeringsprocesser

 

Preliminärt program (uppdateras löpande):

08.30-08.40 Arvika kommun och det gränsöverskridande InterReg-projektet ecoINSIDE2 hälsar välkommen.

08.40-09.00 Jakobsdalen – ny hållbar stadsdel. Från vision till lärdomar i processen att skapa hållbart stadsutveckling.

09.00-09.20 Jakobsberg – Vad är det hållbart i nya stadsdelen jämfört med tidigare stadsutveckling?

09.20-09.40 Hamnen Arvika stad – projekt för hållbar stadsdel

09.40-11.00 Paus

11.00-11.20 Norge – Kongsvinger eller område i Oslo – gärna träbyggnad

11.20-11.40 Citylab – hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden

11.40-12.00 Lärocase: Så går vi från vision till handling för hållbara områden! Vad behövs för beslut och strategier för att lyckas?

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.05 Lärocase: Brf Viva Riksbyggen: Så har vi tänkt kring hållbar bostad- och stadsutveckling med människan i centrum.

13.05-13.25 Lärocase: Södra Hemlingby i Gävle.

13.25-14.00 Fördjupningspass: Brf Viva Riksbyggen: Ekosystemtjänster – bevarande och kompensering, boende utan egen bil – konkreta mobilitets lösningar

14.00-14.30 Fördjupningspass: Så går vi praktiken för hållbara områden! Ta del av Täbys nya klimatberäkningsverktyg som hjälper dem att räkna på klimat! Verktyg – kompetensprogram och uppföljningsplan

14.30-14.45 Paus

14.45-15.15 Medborgardialog och samverkansprocesser – forskningsprojektet Decode

15.15-15.45 Social hållbarhet – så planerar du för mjuka värden i ett tidigt skede!
– Så identifierar du rätt metod för ditt projekt
– Social konsekvensbeskrivning (SKB) metod för att tydliggöra och lyfta sociala aspekter
– Dialog och intervju som verktyg
– Lär av goda exempel!

15.45_16.15 Sammanfattning av dagen och inbjudan till fortsatt samarbete mellan medverkande stadsutvecklingsprojekt.

16.15. Avslutning

 

Länk till anmälan öppnas inom kort.