Datum

2023-12-06
Expired!

Tid

08:00 - 10:00

Frukostmöte – Framtidssäkra och energieffektivisera din fastighet

Välkommen till frukostmöte med föredrag om LÅGAN projektet Goda exempel på energiuppföljning för ökad kompetensuppbyggnad. Den 23 november fick vi möjlighet att få en överblick om det nationella projektet med information om ett antal olika projekt runt om i Sverige som presenterades med exempel på energieffektiviseringsåtgärder.

Program:

Kl 8.00 Frukost i form av kaffe/te och fralla

Kl 8.15 Föreningens ordförande Per Andersson hälsar välkommen och inleder med nationella LÅGAN projektet Goda exempel på energiuppföljning för ökad kompetensuppbyggnad som föreningen medverkar i under hösten och ger en kort sammanfattning om hur långt projektet kommit och vad vi lärt oss hittills.

Kl 8.30 Energieffektivisering av Vårdcentralen Gripen
Vi får även en dragning inkl. frågestund om Region Värmlands framgångsrika arbete med energieffektivisering av Vårdcentralen Gripen där man lyckats spara mycket energi och kostnader genom smarta åtgärder i systemen. Här guidar Charlotte Hedbom Kullander, Sören Nilsson, Magnus Elfgren och Pierre Berger, alla från Region Värmland oss.

Kl 9.10 Påfyllnad av kaffe 

Kl 9.15 Vad innebär Miljöbyggnad iDrift?
Som fastighetsägare kan du höja värdet på dina befintliga fastigheter och lättare attrahera hyresgäster genom den kvalitetsstämpel en certifiering i Miljöbyggnad iDrift innebär.
Per Andersson, Sustainacon berättar kort och övergripande om hur en certifiering går till i praktiken och vilka fördelar det ger.

Kl 9.40 Indu-Zero Scandinavia – massproducerade renoveringspaket till halva kostnaden
I Europa finns idag 35 miljoner byggnader att renovera till år 2050. Om EU-kommissionens plan når full potential kan det dessutom skapas runt 160 000 gröna jobb i byggsektorn under tiden.
För att ta vara på resultatet av ett InterReg projektet med samma namn och komma närmare marknaden och ett förverkligande av hela konceptet arbetar föreningen, Glava Energy Center under ledning av Sustainacon i en förstudie med visionen att etablera av en smart och högautomatiserad fabrik för hållbara renoveringspaket i Värmland.
Per Andersson, Sustainacon ger en kort rapport om läget och hur möjligheterna ser ut framåt.

Kl 10.00 Avslutning

Pris: Kostnadsfritt för medlemmar, 400 kr exkl moms per person för övriga.
Plats: Centralsjukhuset, ingång Klarälvsentrén. Konferenslokal: Morbrors ådra.
Anmäl ditt deltagande, dock senast den 1 december, till vår ordförande Per Andersson