1811 hbv

Basutbildning i Miljöbyggnad 3.2

Hållbart Byggande Värmland arrangerar i samverkan med Sweden Green Building Council (SGBC) en baskurs i Miljöbyggnad, Sveriges populäraste certifieringssystem för byggnader.

Exklusivt för våra medlemmar!

Uppföljande 2 timmars workshop ingår i kursavgiften.

Kursen är behörighetsgrundande om man vill vidareutbilda sig i systemet.

Mer info om systemet: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/

Kursbeskrivning

Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet.

Miljöbyggnad passar för både bostäder och lokalbyggnader, stora såväl som små. Systemet passar även för såväl nybyggda som befintliga byggnader. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler.

Under kursen får du ta del av de 16 indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även lära dig vad som gäller kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator, dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad version 3.2.

Kursmål

Du lär dig bland annat:

  • Hur systemet Miljöbyggnad är konstruerat och används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad
  • Vad och vilka funktioner som bedöms i byggnaden inom områdena Energi, inomhusmiljö och material
  • Hur ansökan och granskningsprocessen går till
  • Kostnader kopplade till systemet
  • Mer om våra vanliga svenska myndighetskrav kopplat till indikatorerna i Miljöbyggnad

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad är, hur det fungerar och används.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Baskursen ligger som grund till att gå vidare till certifieringskursen och därmed kunna bli certifierad Miljöbyggnadssamordnare.

Deltagare erbjuds delta i en uppföljande 2 timmars workshop online 5 månader efter kurstillfället där man har möjlighet att ställa fler frågor, utbyta erfarenheter efter att man arbetat en tid med systemet.

Plats

Live via webben, Online alt. om deltagarna så önskar och smittläge Covid-19 och restriktioner medger – fysisk utbildning i Karlstad.

Pris

Medlem I Hållbart Byggande Värmland:

  • Om vi får max 15 deltagare, 5500 kr exkl. moms (baserat på 15 deltagare)
  • Om vi får åtminstone 6 deltagare, 9000 kr exkl. moms

Priset anpassas efter antal anmälda enligt ovanstående pris spann. Bindande anmälan med reservation att kursen ställs in vid färre än 6 anmälda.

Utbildningen är exklusiv för våra medlemmar! Är du inte medlem? https://hbvarmland.se/ansok-om-medlemskap/

Frågor och anmälan:

Per Andersson: Per.andersson@sustainacon.se eller 070-278 94 52

Datum

2022-06-21
Expired!

Tid

08:30 - 16:30

Platser

Digitalt