Datum

2024-06-04
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Relivsträff: Livsmedelshandel som en flexibilitetsresurs för elnätet

Den 4 juni klockan 10:00-12.00 arrangeras en digital Relivsträff med tema Livsmedelshandel som en flexibilitetsresurs för elnätet. Målgruppen är energi- och fastighetsansvariga, butikschefer, matgrossister, kylfirmor, kylkonsulter och andra som är intresserade av hur kyl och frys inom livsmedelshandel kan användas som en flexibilitetsresurs för leverans av stödtjänster till elnätet vilket medför ekonomiska fördelar för elkonsumenter.

Under träffen kommer vi få höra ett antal olika aktörer berätta hur de arbetar med frågan. Svenska kraftnät och Effekthandel väst kommer att berätta vilka olika marknader som finns för flexbilitet och stödtjänster och vilka möjligheter som finns för den som vill bidra med hjälp av kyla i livsmedelsbutiker och kyllager. Vi kommer även att få höra exempel på hur det fungerar i praktiken att leverera flexibilitets- och stödtjänster till elnätet.

AGENDA

Hej och välkomna, Introduktion till dagens tema, Josep Termens och Malin Ljungskog, koordinatorer Relivs.
Nyheter inom energiområdet, Dag Lundblad, Energimyndigheten
Introduktion till marknaden för flexibilitets- och stödtjänster till elnätet, Tyra von Sydow och Martin Fahlvik, Svenska kraftnät
Ett exempel på lokal flexibilitetsmarknad: Effekthandel Väst, Therese Caesar och Gunilla Launonen, Göteborg Energi
Optimering av effekt och lastkurva för att spara kostnader och stötta elnätet, Climacheck, Niklas Berglöf och Klas Berglöf
Diskussion – Vilka möjligheter och hinder inom flexibilitetstjänster finns för livsmedelshandel?
Avslutning

För mer information och anmälan…