Efterlysning: Solcellsprojekt söker hushåll som deltagare

 

Efterlysning: Solcellsprojekt söker hushåll som deltagare

150508 – Sverige

Efterlysning: Har du beslutat dig för att skaffa solceller, men ännu inte installerat dessa? I så fall undrar vi om du och ditt hushåll skulle kunna tänka er att delta i vårt projekt. Det skulle innebära att vi fick göra en intervju med er kring hur ni tänkt i samband med att ni skaffade solceller och om det påverkat er syn på energi, att ni skriver en tidsdagbok över er elanvändning, samt ta del av den mätdata som skickas till nätbolaget. Vi skulle gärna vilja prata med er inför installationen av solcellerna och igen efter att ni haft solceller installerat i ca 1 år.

Jag är med i en referensgrupp till projektet Småskalig solel i byggnader – kraft för förändring i energisystem och vardagliv, som är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings och Uppsala Universitet. Jenny Palm, professor vid LInköpings Universitet frågade om jag kunde lägga in förfrågan enligt nedan om hushåll som skulle kunna tänka sig att delta i projektet.

Genom att delta i projektet skulle du bidra med kunskap om hur småskalig solelproduktion kan fungera som drivkraft för mer effektiv och medveten elanvändning i svenska småhus och därigenom bidra både till utvecklingen av ett hållbart energisystem och en hållbar livsstil.

Ta chansen att vara med i projektet!

 

Om ni är intresserade av att delta, maila eller ring projektledare Jenny Palm.

Jenny Palm, jenny.palm@liu.se

Professor

Tema Teknik och social förändring

Linköpings universitet

013-28 56 15