Citat Lars

[testimonial name=”Lars Yngvesson” designation=”Sweco Architects AB” email=”lars.yngvesson@sweco.se” url=”www.sweco.se”]Hållbart byggande innebär en förflyttning av fokus från kvantitet till kvalitet.”[/testimonial]