Årsstämman är framflyttad till slutet av maj!

Med tanke på den situation vi befinner oss i när det gäller Covid-19, så har styrelsen beslutat att flytta fram föreningens årsstämma till slutet av maj. Datum meddelas senare.