Årets Grundstenen-vinnare: Lotsens förskola i Karlstad

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. I samband med prisutdelningen hölls korta informativa seminarier av de tre finalisterna som inspirerade kommande byggherrar att bygga hållbart. Detta sker med finansiering från det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2.

– Vi i föreningen vill visa på hur viktigt vi tycker att det är att bygga hållbart, säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen och därför instiftade vi priset Grundstenen.

Nu är ett studiebesök inplanerat till den 29 januari 2019. Se under kalendern för mer information.

Tre finalister

Årets jury med Malin Olin, Karlstads universitet i spetsen, har under hösten valt ut tre finalister bland en mängd inskickade förslag.
– Många blev nominerade i år och många fler kan lyftas här i Värmland, säger Malin Olin, och det är både inspirerande och uppskattat bland oss i juryn att det finns så många goda exempel på hållbart byggande.

Den första finalisten är Arvika kommun som valdes med byggprojektet Galaxens förskola då Arvika kommun bygger framtidens förskola för barnen som är framtiden. Med hög ambitionsnivå har man med noggrannhet i produktionen byggt en passivhusförskola med låg energianvändning, goda materialval där man använt SundaHus, och god akustik. Energibrunnar ger både värme och kyla i byggnaden, där solceller ger el tillräckligt för kylan. Genom att tidigt involvera personalen i processen har man fått en funktionell och genomtänkt förskola.

Därefter föll juryns val på Klöverns första egna nybyggnad i Karlstad, nämligen kvarteret Skeppet. Genom ett långsiktigt förvaltarperspektiv, och genom en partneringprocess där man tidigt involverat sin driftspersonal har man inte bara nått en GreenBuildingcertifiering, utan även gjort det med råge. Skeppet kännetecknas av flexibilitet genom smarta lösningar och yteffektivitet genom gemensamma utrymmen och goda materialval där hållbarhet legat i fokus.
Som tredje finalist utsågs Karlstad kommun med byggprojektet Lotsens förskola. Karlstad kommun har vågat gå före och bygga en förskola i massivträ vilket innebär nytänkande och innovation. Med en genomtänkt partneringprocess har man nått Miljöbyggnad silver, vilket innebär låg energianvändning, bra materialval och ett gott inomhusklimat. Man har också utnyttjat en svårplanerad tomt på ett genomtänkt sätt, där lekytan på taket väcker särskild uppmärksamhet.

Vinnare är Karlstad kommun

Nu i november har föreningen Hållbart byggande i Värmland och juryn med Malin Olin i spetsen under en priscermoni högst upp i Ahlmarkshuset i Karlstad utsett Karlstad kommun med byggprojektet Lotsens förskola till 2018 års vinnare och juryns motivering lyder:

”Som ett lysande hjärta bland de omgivande husen och med sin djärva design och valet av massivträ, men också genom att planera och utnyttja tomten för att skapa en förskola i tätortsmiljö har Karlstad kommun visat på hög ambitionsnivå, och med Lotsen återigen vågat gå före både när det gäller byggnaden och stadsplaneringen.”

– Att genom hela byggprocessen fokusera på barnens rätt att ta plats i sin stad har inspirerat oss alla, säger Anna Bogert, förskolechef Karlstad kommun. Vi har haft ett bra samarbete så att vi har kunnat ställa krav och ha tokiga idéer som ofta har blivit verklighet!

Malin Olin, juryns ordförande fortsätter:
– Vi i juryn fastnade för att man så väl tagit vara på miljön och utnyttjat området så bra. Och designen i trä är ju fantastisk!

Priset Grundstenen har anor från 1200-talet

Själva priset bygger på värmländsk byggtradition och består av två delar. Dels en bit slaggsten hämtad från material som använts i torpet Tobaksåsen strax utanför Borgvik i Värmland. Ursprunget till stenen är de restprodukter som uppstod vid järntillverkningen vid Borgviks Bruk omkring år 1850 och som formades till byggnadsblock. Dels en träplatta som är ett snitt av en originalstock från Gamla stallet vid Värmlands Säbys gård. Det är en restprodukt från en omfattande restaurering av stallets stomme och tak för några år sedan. Gården har en anrik historia och finns omnämnd i skriftliga källor redan år 1216. Priset är en gåva från Wermlands byggnadsgille AB.

– Att bygga energisnålt är jätteviktigt, säger Malin Olin, men lika viktigt är att ha fokus på materialvalet. Likaså gäller vårt val av pris. Notera att det inte limmats ihop av hållbara skäl!

Fakta Föreningen Hållbart byggande Värmland

Föreningen Hållbart byggande Värmland uppstod för några år sedan utifrån ett gemensamt engagemang att driva frågor inom hållbart byggande. Föreningen består av aktörer inom både offentligheten, näringslivet och utbildningsväsendet som möts, utbyter erfarenheter och samverkar för att inspirera varandra och andra att bygga hållbart i Värmland.

– Och av samtalen runt borden vid lunchen visar på att en årlig prisutdelning av detta slag inspirerar byggherrar till att bygga hållbart och visar att det faktiskt är både möjligt och genomförbart även här i Värmland, avslutar Fredrik Holm, ordförande i föreningen.