Är ni nästa klimatneutrala stad?

Vill du bidra till att vi kan uppnå klimatneutrala städer redan år 2030? Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställning i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Transformativ systemförändring behövs för att ge ökad kraft i det klimat- och hållbarhetsarbete som städer bedriver och skapa bättre förmåga för städerna att i samverkan med en bredd av aktörer, inklusive medborgare, snabba på omställningen för större effekt inom kortare tidsram.

Läs mer om utlysningen Viable Cities Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 på energimyndigheten.se…