5 april: Hurdal: Hvordan skape bærekraftige samfunn?

Hvilken rolle har bærekraft og «det grønne skiftet» i framtidens kommune? Politikere, kommuneadministrasjon, ildsjeler og engasjerte byggaktører inviteres til et spennende seminar om hvordan klimasatsing kan bidra til et styrket lokalsamfunn.

Tirsdag 5. april 2016 arrangeres seminaret «På vei mot et bærekraftig samfunn» i Hurdal. Her får du muligheten til å lære av Norges mest klimaambisiøse kommune, som har målsetting om å bli landets første plussamfunn innen 2025. Det blir også omvisning i Hurdal økolandsby, og anledning til å diskutere egne planer og ideer.

Seminaret arrangeres som en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, som har målsetting om å fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia innen solenergi og energisystemer, håndtering av restressurser og bærekraftige bygg.

Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist er 30. mars. Det er begrenset antall plasser, så det lønner seg å være tidlig ute!