BREEAM på Skattkärrsstrand

 

BREEAM på Skattkärrsstrand

140304 – Karlstad

Just nu pågår en anpassning av miljöcertifieringssystemet BREEAM Communities till svenska förhållanden, och ett av de första svenska försöken har gjorts i Skattkärrsstrand utanför Karlstad.

BREEAM Communities är ett en certifiering av stadsdelar där begreppet hållbarhet tillåts spänna över en mängd områden och inkluderar sociala, ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Ett axplock av sådant som tas upp i systemet är kulturella värden, ekonomiska intressen, sociala faktorer, ekologiska avväganden och energifrågor. Ambitionen är att baka in all den forskning som finns om hållbar stadsutveckling i ett certifieringssystem som går att använda i alla miljöer.

Det är den brittiska organisationen BRE som har utvecklat certifieringen som ett tillägg till de certifieringar som finns på byggnadsnivå. BRE är den organisation som idag miljöcertifierat flest byggnader i världen. I Sverige har SGBC tagit initiativet till en anpassning där BREEAM Communities ska översättas och anpassas till svenska förhållanden. Det är i denna fas som certifieringen testats på den framtida exploateringen av Skattkärrsstrand. Projektledare har varit Sweco Architects tillsammans med Karlstads kommun och även markägarna NCC och Lundbergs har medverkat för att alla aktörer ska få bidra med åsikter om systemet. En slutlig översättning av BREEAM Communities väntas komma under hösten 2014. Läs mer om de svenska testerna och BREEEAM Communities på www.hallplatsen.nu.