samlade loggor

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Den har för närvarande följande sammansättning:
Fredrik Holm

Fredrik Holm Holm Information i Karlstad AB

Styrelseordförande 2017-2019 ordforande@hbvarmland.se
Per Andersson

Per Andersson PPS Consulting AB

Vice ordförande 2017-2019 viceordf@hbvarmland.se
Malin Olin

Malin Olin Karlstads universitet

Sekreterare 2018-2020 sekreterare@hbvarmland.se
Lottie Lindstrii

Lotti Lindstrii WSP

Kassör 2018-2020
Monika Bubholtz

Monika Bubholtz Karlstad kommun

Ledamot 2017-2019
Maria Frisk

Maria Frisk Fastighetsägarna

Ledamot 2017 - 2019
Peter Söderström

Peter Söderström Arvika kommun

Ledamot 2018-2020
Ulrica Larsson

Ulrica Larsson Sweco Architects

Ledamot 2018-2020
Simon Didner

Simon Didner KLARA arkitekter

Ledamot 2018-2020