samlade loggor

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Den har för närvarande följande sammansättning:
Fredrik Holm

Fredrik Holm

Styrelseordförande 2017-2019 ordforande@hbvarmland.se
Per Andersson

Per Andersson PPS Consulting AB

Vice ordförande 2017-2019 viceordf@hbvarmland.se
Malin Olin

Malin Olin Karlstads universitet

Sekreterare 2016-2018 sekreterare@hbvarmland.se
Mikael Rosén

Mikael Rosén HSB

Kassör 2017 - 2019 kassor@hbvarmland.se
Fredric Ernstson

Fredric Ernstson Klara Arkitekter

Ledamot 2016-2018
Monika Bubholtz

Monika Bubholtz Karlstad kommun

Ledamot 2017-2019
Maria Frisk

Maria Frisk Fastighetsägarna

Ledamot 2017 - 2019
Peter Söderström

Peter Söderström Arvika kommun

Ledamot 2016-2018
Lars Yngvesson

Lars Yngvesson Sweco Architects

Ledamot 2016-2018