samlade loggor

 

Sveaplan i Grums vann Grundstenen!

130919 - Värmland

Det är något som entusiasterna inom nätverket Hållbart Byggande i Värmland har konkreta svar på. Det är aktörer inom både offentligheten, näringslivet och utbildningsväsendet som har träffats, utbytt erfarenheter och samverkat med varandra under några års tid. Nu var det så dags att inspirera andra genom att i samarbete med Energimyndigheten och Energikontor Värmland arrangera en dag med fokus på lågenergihus och samtidigt dela ut priset Grundstenen, ett pris för hållbart byggande i Värmland.

 

Tre byggnader är nominerade för Grundstenen

130704 - Värmland

Priset till Värmlands miljömässigt mest hållbara byggnad delas ut för första gången i Forshaga den 19 september 2013! Bakom priset står nätverket för Hållbart byggande i Värmland. Tre byggnader har nominerats till priset.

 

Ansökan beviljad för Nätverket

130625 - Sverige

Styrelsen för LÅGAN, ett program för byggnader med mycket låg energianvändning har beviljatt Nätverket Hållbart byggande i Värmland medel rörande medfinansiering. Stödet gutgår emd 25 procent av redovisade kostnader för genomförandet och uppgår till 277500 kronor.