samlade loggor

 

Byggdialog Dalarna besöker Hållbart byggande

131105 - Karlstad

Nätverket Hållbart byggande i Värmland har haft nätverksmöte, då de passade på att bjuda in Åke Persson, Byggdialog Dalarna för erfarenhetsutbyte kring frågan "Hur får man ett nätverk att göra något vettigt?"

 

Nationella noder för lågenergibyggnader

131105 - Sverige

Energikontoren Sverige utvecklar regionala noder för lågenergibyggnader under 2013 till 2015. Projektet ska bidra till att etablera en bred marknad för lågenergi- och näranollenergibyggnader. I samverkan mellan regionalla aktörer skapas plattformar eller kompetenscentra, sk noder. Dessa ska bygga upp kunskap genom att initiera, driva och utvärdera utvecklingsprojekt.

- Vi är i början av ett nationellt projekt (finansierat av Energimyndigheten) som förhoppningsvis kan bidra till att ge ytterligare skjuts till nätverket Hållbart byggande Värmland och främja det hållbara byggandet här, säger Kristina Dersjö på Energikontor Värmland. Aktiviteter och mål liknar Lågans till stor del. 

Läs hela artikeln

 

Sveaplan i Grums vann Grundstenen!

130919 - Värmland

Det är något som entusiasterna inom nätverket Hållbart Byggande i Värmland har konkreta svar på. Det är aktörer inom både offentligheten, näringslivet och utbildningsväsendet som har träffats, utbytt erfarenheter och samverkat med varandra under några års tid. Nu var det så dags att inspirera andra genom att i samarbete med Energimyndigheten och Energikontor Värmland arrangera en dag med fokus på lågenergihus och samtidigt dela ut priset Grundstenen, ett pris för hållbart byggande i Värmland.