samlade loggor

ProduktKollen är en digital loggbok som dokumenterar alla produkter och säkrar kvalitén på det utförda arbetet. Byggherrar, kommuner och myndigheter får heltäckande slutdokumentation samt instruktioner om hur byggnaden ska underhållas.

För mer information, besök www.produktkollen.se 

 

Läs februari månads nyhetsbrev från Energimyndigheten:

- Nu startar Energilyftet

- Utlysning: Spara och bevara - energieffektivisering i äldre byggnader

- Film: Att bygga med energi i fokus

- Forskningsresultat från programmet Energi IT och Design

Prenumerera på Energimyndighetens nyhetsbrev

 

Trä är den nya svarta. Nja, kanske inte fullt så enkelt. Men entusiasmen för höga hus i trä gick inte att ta miste på under konferensen Bygg i trä! som ordnades i Karlstad i mitten av februari.

 

 

 

Foto: Maria Fallström

 

Hus byggda i trä är på intet sätt någon nyhet. Så har vi ju gjort i många hundra år, och dagens produktion av småhus består till uppemot 90 procent av trähus. Men de stora stadsbränderna som härjade i Sverige under 1800-talets andra hälft ledde till ett förbud mot att bygga mer än två våningar trä. Det höll i sig ända fram till EU-inträdet 1994. Detta trots att brandväsendet länge vetat att en träbalk i ett brinnande hus håller betydligt längre än en motsvarande balk i stål eller betong.