samlade loggor

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn står för närmare 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning och cirka 50 procent av den totala elanvändningen i Sverige. En effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning inom sektorn krävs för ett hållbart energisystem.

Visst är det något av ödets ironi att den byggnad som en gång uppfördes för att manifestera den norska oljeindustrins mäktighet numera är ett paradexempel på framtidens energiregim – med förnybara energikällor som en självklar bas, men med så avancerad effektivisering att de knappt behövs.

Länsstyrelsen har gjort en regional bostadsmarknadsanalys, vilken nu finns att läsa på deras hemsida.