samlade loggor

I början av nästa år kommer Sweden Green Building Council att släppa den första guiden för Citylab Action-certifiering. Utvecklingsarbetet med certifieringsguiden har pågått sedan 2015, efter flera förstudier, betatester och diskussioner. Certifieringen är helt utvecklad för svenska förhållanden och framtagen i samarbete med kommuner, entreprenörer, fastighetsägare, forskare och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling i Sverige. Nu släpps remissversionen av det första steget i certifieringen, vilket omfattar det tidiga skedet i planeringsprocessen. Den färdiga versionen av det första steget i certifieringen släpps den 17 januari 2018.

Läs hela artikeln...

En stor del av en byggnads totala miljöpåverkan uppstår när den byggs. För att hantera detta så utvecklas nu Miljöbyggnad för byggskedet, en certifiering som täcker in fyra områden som bedömts som viktiga under just byggskedet.

Miljöbyggnad för byggskedet är ett fristående system som antingen byggherren eller entreprenören tar initiativ till att använda.

Läs hela artikeln...

Ja, du kanske i första hand tänker på byggnader som håller sig upprätta under lång tid. Det är en självklarhet att man bygger ordentligt och säkert. Men det hållbara handlar om mer än så. Goda energiprestanda och sunda material är några andra självklarheter. Byggnader som är väl planerade för sina ändamål, men som också går att bygga om när behoven förändras och som är vackra både idag och i framtiden – det är andra delar av hållbarheten. Bostäder som passar för alla sorters människor, intressen och plånböcker, och resurseffektiva samhällen där människor trivs och kan utvecklas – det är ytterligare aspekter.