calendar 4163717 640

I det rådande läget har vi fått stuva om lite i vår kalender för våren och här kommer en sammanfattning av detta:

Frukostmötet Klimatförbättrad betong den 27 mars är framflyttad till ett senare datum. Arrangören ber att få återkomma när det finns ny information.

Miljöbyggnad baskurs den 27 mars kommer att köras online och arrangören erbjuder 10% rabatt vid detta tillfälle, så det är bara att boka en plats!

GEC-konferensen: Stora solparker på tak och mark den 6 maj kommer att flyttas fram till ett senare datum. Arrangören ber att få återkommer när detta är bokat.

Värmlands solmässa den 3 april är framflyttad till den 3 september, och då efterfrågan är stor för att boka en monter har arrangören dessutom släppt 6 nya monterplatser. Det är bara att boka in sig, både som utställare och besökare!

Föreningens årsstämma kommer att hållas i slutet av maj, preliminärt online, men datum är ännu inte bokat. Hemsidan uppdateras löpande, så vi ber er att hålla utkik här!

Väl mött och håll er friska!