samlade loggor

Välkommen till Solcellsmässan 2019 på Karlstads CCC fredagen den 29 mars 2019 kl 9.00 - 16.00!

Goda skäl att satsa på solpaneler på det egna taket!

Investera i solceller och njut av låga elkostnader och en god miljöinsats i många år framöver! 

Välkommen till Solcellsmässan i Karlstad och hör våra utställare berätta om alla goda skäl till att satsa på solpaneler! Du får prata med såväl oberoende rådgivare och myndigheter som med installatörer. Du får en rad informationsträffar och seminarier runt solceller. Ta med dig skisser på ditt hustak och boka in en träff med någon av våra utställare!

Mässan fokuserar på solceller för elproduktion. Den omfattar också vissa kringtjänster och kringutrustning för t ex energilagring och distribution.  Däremot kommer det inte att finnas utställare som säljer vattenburna solfångarlösningar, elfordon m.m. Inte för att det är något fel med dem, utan för att bibehålla fokus på just solceller!

Vi ses på KCCC i Karlstad den 29 mars!

Fri entré!

För mer information om vilka som finns med bland utställarna mm, vänligen besök vår kalender...

Välkomna!

 

 

received 352951175306889

- Dagens unga familjer väljer att stanna kvar i stadskärnorna på ett helt annat sätt än förr. Det ökar trycket på kommunerna att ordna förskoleplatser i centrumlägen. Med den snabba utbyggnaden av bostäder på Kanikenäset uppstod ett rätt akut behov av en cityförskola där.

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. 

- Vi i föreningen vill visa på hur viktigt vi tycker att det är att bygga hållbart, säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen och därför instiftade vi priset Grundstenen.

Nu är ett studiebesök inplanerat till den 29 januari 2019. Se under kalendern för mer information.