samlade loggor

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. 

- Vi i föreningen vill visa på hur viktigt vi tycker att det är att bygga hållbart, säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen och därför instiftade vi priset Grundstenen.

Nu är ett studiebesök inplanerat till den 29 januari 2019. Se under kalendern för mer information.

Nu är de tre finalisterna klara till årets prisutdelning av Grundstenen 2018!

1811 hbv 

Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerade i slutet av oktober en studieresa till norskt träbyggande i Elverum, Hamar och Lillehammer. Byggingenjörerna vid Karlstads universitet var också med i arrangemanget, så sammantaget åkte nära 40 studenter och proffs i samma buss i tre dagar. Tretorgets Wenche Höye bistod med kontakter och planläggning, så det blev intensiva dagar med många intressanta besök. Merparten av studenternas kostnader täcks med stöd av medel från det gränsöverskridande Interreg-projektet EcoINSIDE.