Tillsammans bygger vi framtiden!

Kategori
Ett ecoInside-arrangemang delfinansierad av Interreg med Arvika kommun som projektägare
Datum
2019-10-01 09:00 - 13:00
Plats
Tage Erlandergatan 8
Karlstad

HBV loggo sallad utan Lågan till mailchimp och hemsida

Välkommen till informationshalvdag om hur ICHB, Informationscentrum för hållbart byggande, kan hjälpa till i byggprocessen med nya kontakter, bra hållbara exempel och hur du kan bidra med idéer till fortsatt hållbart byggande! ICHB är ett nationellt informationscentrum som på uppdrag av Boverket underlättar för dig som vill bygga och renovera hållbart.

 

1910ichb-personer.png

Ur programmet:

  • ICHB är ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande på uppdrag av Boverket. Hur kan ICHB hjälpa dig i byggprocessen med nya kontakter och bra hållbara exempel?
    Johan Nuder, koordinator ICHB
  • Byggbranschen står för näst största avfallsströmmen i Sverige. Hur kan vi få fler cirkulära produktflöden med minskad materialanvändning samt ökat återbruk och återvinning i samband med förvaltning, byggande och rivning?
    Carina Loh Lindholm, projektledare inom hållbart samhällsbyggande på IVL (via länk)
  • Hur bygger vi bra och energieffektiva belysningslösningar som ger lägre totalkostnad?
    Björn Jonasson, VD ToolBob AB

Dagen är kostnadsfri, men ev avanmäld frånvaro faktureras med 500 kronor exkl moms.

 

1910ichb-loggor.png

Konferensen är ett samarrrangemang och delfinansieras dels av Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare, dels av Region Värmland och Fastighetsägarna.

 
 

Alla datum

  • 2019-10-01 09:00 - 13:00