Träbyggnadsresa till Norge

Kategori
Ett ecoInside-arrangemang delfinansierad av Interreg med Arvika kommun som projektägare
Datum
2019-10-21 08:00 - 2019-10-23 17:00

HBV loggo sallad utan Lågan till mailchimp och hemsida

Följ med på årets tripp till Norge tillsammans med branschkollegor och byggingenjörsstudenter från Karlstads universitet. Se fantastiska exempel på träbyggnationer samtidigt som du får chans att diskutera uppslag till ex-jobb och kanske till och med få träffa din blivande kollega. De kompetenta studenterna som hänger med på resan går tredje året på Byggingenjörsprogrammet och för deras del ingår resan i en kurs med inriktning träbyggnationer.

Årets besöksmål är inte fastställda än, men det blir precis som tidigare år med fokus på intressanta träbyggnader av hög kvalitet och möten med engagerade norska träbyggare i Elverum med omnejd.

Resan arrangeras av föreningen Hållbart byggande i Värmland och finansieras (två övernattningar inkl frukost, guidade turer och plats i buss) av det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside. Övernattning kommer att ske på enklare boende i enkelrum.

Kostnad: ca 2500 kr exkl moms (inkl moms för privatpersoner) täcker övriga omkostnader, tex luncher och middagar exkl ev alkohol. Faktureras efter resan när vi vet exakt vad omkostnaderna blivit.

Datum och tid: Avresa från Karlstads universitet den 21 oktober 2019 kl 8.15 eller vid Karlstads busstation kl 8.30. Återkomst till Karlstad onsdagen den 23 oktober 2019 ca kl 17.00.

Sista anmälningsdag: 7 oktober 2019 (bindande, vid förhinder får du gärna skicka någon annan som tar din plats)

Vänligen ange vid anmälan om du vill stiga på vid universitetet eller vid busstationen i fältet för övrig information.

 

HBV loggo sallad utan Lågan till mailchimp och hemsida

BioSirk och KAU

Resan delfinansieras av Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare och arrangeras i samverkan med Interreg-projektet BioSirk med Karlstads universitet som projektägare. Bilden är lånad av Moelven.

 

 
 

Alla datum

  • Från 2019-10-21 08:00 till 2019-10-23 17:00