Energifrågan i byggprocessen enligt PBL

Kategori
Arrangeras av annan aktör
Datum
2019-06-17 10:00 - 15:30

Många kommuner och byggherrar verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens.

Var med och påverka förslag till vägledning för att säkerställa nya byggnaders energiprestanda.

För mer information och anmälan, besök www.skl.se

 
 

Alla datum

  • 2019-06-17 10:00 - 15:30