Hur svårt kan det vara?

Kategori
Arrangeras av annan aktör
Datum
2019-05-28 09:00 - 16:00
Plats
Tage Erlandergatan 8
Karlstad

Sedan förbudet att bygga högt i trä togs bort 1994 har den industriella trähusbyggnationen ökat. Men fort går det inte, drygt 20 år efter att förbudet släpptes sker endast drygt 15 procent av nyproduktionen helt eller delvis i trä. Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen anordnar därför en konferens i avsikt att bilda ett värmländskt nätverk för industriellt träbyggande.

Syftet med konferensen är att resonera kring var trösklar och hinder finns för industriellt träbyggande och att skissa på gemensamma lösningar. Under förmiddagen diskuteras varför det går så trögt och eftermiddagen ägnas åt att i workshopform försöka bena ut var i värdekedjan det tar stopp.

För mer information och anmälan, besök www.lansstyrelsen.se

 
 

Alla datum

  • 2019-05-28 09:00 - 16:00