samlade loggor

Kurs miljöbyggnad Bas

Kategori
Föreningsaktivitet
Datum
2018-11-28 08:30 - 16:30

Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Föreningen arrangerar i samverkan med SGBC en baskurs som ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet.

Miljöbyggnad passar för både bostäder och lokalbyggnader, stora såväl som små. Systemet passar även för såväl nybyggda som befintliga byggnader. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler.

Under kursen får du ta del av de 16 indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även lära dig vad som gäller kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator, dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad.

Kursmål

Du lär dig:

  • Hur systemet Miljöbyggnad är konstruerat
  • Vad och vilka funktioner som bedöms i byggnaden
  • Vad som krävs av den som genomför certifieringen och av övriga som deltar i projektet
  • Hur flera delbetyg blir ett för hela byggnaden
  • Hur ansökan och granskningsprocessen går till
  • Hur Miljöbyggnad används som styrinstrument vid ny- eller ombyggnad
  • Kostnader kopplade till systemet


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig i bygg- och fastighetsbranschen som vill veta vad Miljöbyggnad är, hur det fungerar och används.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Baskursen ligger som grund till att gå vidare till certifieringskursen och därmed kunna bli certifierad Miljöbyggnadssamordnare.

Kursavgift

Priset är självkostnadspris och kommer ligga på 3500 - 6500 kr per deltagare beroende på hur många deltagare det blir. Vid färre än åtta (8) deltagare ställer vi in kursen. Lunch och fika ingår.

Anmälan senast fredag 16 november. Bindande anmälan.

Plats:

Karlstads Business Center (KBC)

Magasin 2, Inre Hamn, Karstad

 
 

Alla datum

  • 2018-11-28 08:30 - 16:30