Kalender

29
jan
Karlstad
Tisdagen den 29 januari 2019 kl 18.00 gör vi studiebesök på förskolan Lotsen på Kanikenäsbanken i

12
feb
Karlstad
Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Baskursen ger dig kunskap om hur

29
mar
Karlstad
Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerar även i år en solcellsmässa i anslutning till

12
apr
Notera datumet nu, så återkommer vi när det närmar sig med inbjudan och öppnar anmälan.

04
maj
Hillringsberg
Föreningen arrangerar en bussresa till förskolan Lotsen (en av finalisterna i Grundstenen 2018) och

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. - Vi i föreningen vill visa på hur viktigt vi tycker att det är att bygga hållbart, säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen och därför instiftade vi priset Grundstenen. Nu är ett studiebesök inplanerat till den 29 januari 2019. Se under kalendern för mer information.
Nu är de tre finalisterna klara till årets prisutdelning av Grundstenen 2018!
Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerade i slutet av oktober en studieresa till norskt träbyggande i Elverum, Hamar och Lillehammer. Byggingenjörerna vid Karlstads universitet var också med i arrangemanget, så sammantaget åkte nära 40 studenter och proffs i samma buss i tre dagar. Tretorgets Wenche Höye bistod med kontakter och planläggning, så det blev intensiva dagar med många intressanta besök. Merparten av studenternas kostnader täcks med stöd av medel från det gränsöverskridande Interreg-projektet EcoINSIDE.
Är du nyfiken på Miljöbyggnad, vårt helsvenska certifieringssystem? Föreningen arrangerar tillsammans med SGBC en baskurs som ger dig kunskap om hur Miljöbyggnad är uppbyggt, fungerar och hur man arbetar i och med systemet. Miljöbyggnad passar för både bostäder och lokalbyggnader, stora såväl som små. Systemet passar även för såväl nybyggda som befintliga byggnader. Husets miljöpåverkan bedöms kring energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval. Systemet är enkelt och kostnadseffektivt och grundar sig på svensk byggpraxis och svenska myndighetsregler. Under kursen får du ta del av de 16 indikatorerna inom energi, inomhusmiljö och materialval. Du får även lära dig vad som gäller kring kriterier för betygsättning av dels varje indikator, dels hela byggnaden. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att du ska kunna delta i ett projekt som skall certifieras med Miljöbyggnad. För mer information och anmälan, besök vår kalender...
Goda exempel - Arvika
LSS-boendet Vinkelvägen i Arvika är ett fristående trähus och av
sex lägenheter för boende och en...
Goda exempel - Alsters förskola
Med väl tilltagen isolering, bergvärmepump och
solcellspaneler blev detta passivhus nominerat...
Goda exempel - skola i Årjäng
Nybyggd del av skola med allt byggmaterial i A- och
B-klassning enligt Sunda Hus. Taket är belagt med Olivin som ...
Goda exempel - förskola i Kil
Lågenergihus med ett värmebehov som understiger 55 kWh/ m2/år,
vilket man uppnått genom noggranna val av fönster ...
Runt om i Värmland finns goda exempel på hållbart byggande. Här presenterar vi ett urval av dem. Läs och bli inspirerad! Gör studiebesök! Bygg ännu bättre själv! Och tycker du att vi missat något projekt som borde vara med – ta några bilder och skicka oss en beskrivning!