Kalender

19
sep
Göteborg
Välkommen till en unik konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande,

Publiceras i samverkan med Interreg-projektet ecoINSIDE2

I Karlstad arrangerades även i år en Solcellsmässa där besökarna får möjlighet att prata både med oberoende rådgivare, myndigheter och installatörer. Mässan var som vanligt välbesökt och många av besökarna var väldigt inspirerade till att installera solpaneler när de lämnade mässan.

Publiceras i samverkan med Interreg-projektet ecoINSIDE2

Välkommen till Solcellsmässan 2019 på Karlstads CCC fredagen den 29 mars 2019 kl 9.00 - 16.00!

Goda skäl att satsa på solpaneler på det egna taket!

Publiceras i samverkan med Interreg-projektet ecoINSIDE2

received 352951175306889

I föreningens strävan att vara en informationsplattform mellan aktörer i byggbranschen och konsumenter för gröna val anordnas korta studiebesök på olika byggprojekt i länet. Detta sker med finansiering från det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2. Denna gång besöktes det vinnande byggprojektet av Grundstenen 2018; förskolan Lotsen i Karlstad.

Publiceras i samverkan med Interreg-projektet ecoINSIDE2

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sitt byggprojekt premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. I samband med prisutdelningen hölls korta informativa seminarier av de tre finalisterna som inspirerade kommande byggherrar att bygga hållbart. Detta sker med finansiering från det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2.

Goda exempel - Arvika
LSS-boendet Vinkelvägen i Arvika är ett fristående trähus och av
sex lägenheter för boende och en...
Goda exempel - Alsters förskola
Med väl tilltagen isolering, bergvärmepump och
solcellspaneler blev detta passivhus nominerat...
Goda exempel - skola i Årjäng
Nybyggd del av skola med allt byggmaterial i A- och
B-klassning enligt Sunda Hus. Taket är belagt med Olivin som ...
Goda exempel - förskola i Kil
Lågenergihus med ett värmebehov som understiger 55 kWh/ m2/år,
vilket man uppnått genom noggranna val av fönster ...
Runt om i Värmland finns goda exempel på hållbart byggande. Här presenterar vi ett urval av dem. Läs och bli inspirerad! Gör studiebesök! Bygg ännu bättre själv! Och tycker du att vi missat något projekt som borde vara med – ta några bilder och skicka oss en beskrivning!